Privatumo politika

UAB „Capitalica Asset Management“ duomenų privatumo politika

Bendra informacija
Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir apdorojame Jums naudojantis UAB „Capitalica Asset Management“ (toliau – Capitalica) internetine svetaine www.capitalica.lt.
Capitalica gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Užklausų siuntimas
Jūsų asmens duomenys (vardas, telefono Nr., el. pašto adresas, žinutė) atsakymo į Jūsų atsiųstą greitą užklausą parengimo tikslu mes naudojame ir tvarkome tik tuo atveju, jei dėl to Jūs esate davę sutikimą, kurį išreiškiate pildydami užklausos formą internetinėje svetainėje www.capitalica.lt.

Duomenų saugojimo terminas
Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.
Jūsų duomenis atsakymo į užklausą“ parengimo tikslais saugome 3 metus.

Duomenų perdavimas
Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti mūsų interneto svetainę ir saugoti jos duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

Duomenų apsauga
Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
Capitalica imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

Jūsų teisės
Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:
- prašyti, kad Capitalica leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
- teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
- teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
- teisę atšaukti sutikimą;
-teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Capitalica el. paštu info@capitalica.lt arba paštu UAB „Capitalica“, Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva.

Asmeninės informacijos rinkimas
Mes gauname ir saugome bet kokią informaciją, kurią:
mums sąmoningai pateikiate:
- pildydami apklausas,
- pateikdami užklausas,
- užpildydami formas,
- užsisakydami prekes/ paslaugas
- užsiprenumeruodami naujienlaiškį,
- pateikdami atsiliepimus,
- arba įvesdami informaciją mūsų Svetainėje.

Jums gali tekti pateikti savo „kontaktinius duomenis“, tokius kaip:
- elektroninio pašto adresas,
- vardas,
- telefono numeris,

Surinktos informacijos naudojimas
Bet kokia informacija, kurią renkame iš jūsų, gali būti naudojama:
- gerinti klientų aptarnavimą ir atsakymų į klientų užklausas parengimą,
- paslaugų prašymus ir el. laiškų pateikimą,
- siųsti priminimus el. laišku, pvz., naujienas ir t. t.,
- administruoti konkursus, reklamą, apklausas ar kitas Svetainės funkcijas;
- greitai sugeneruoti prekes ir paslaugas,
- paprašyti įvertinti ir apžvelgti Paslaugas ar prekes,
- susisiekti po tiesioginio pokalbio internetu, el. pašto ar telefoninės užklausos, suplanuoto susitikimo, pateiktos pagalbos užklausos, atliktos apklausos ar pateikto užsakymo,
- atsakyti į užklausas, susijusias su Paslaugomis,
- informuoti Jus apie Paslaugų pasikeitimus*,
- atsiųsti jums papildomą informaciją apie „Capitalica“ ir jos prekes bei Paslaugas*,
- siųsti informacinius naujienlaiškius*,
- administruoti mūsų paslaugas,
- paleisti ir valdyti mūsų Svetainę ir Paslaugas.

Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais. Atšaukti savo sutikimą galite susisiekę su mumis, pateikdami užklausą el. paštu: info@capitalica.lt.  Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
Jei manote, kad vienas iš jūsų kontaktų mums pateikė jūsų Asmeninę informaciją ir norėtumėte paprašyti ją pašalinti iš mūsų duomenų bazės, susisiekite su mumis, pateikdami mums užklausą el. paštu: info@capitalica.lt.
Informacija, kurią siunčia jūsų naršyklė, naudojama tik siekiant nustatyti galimus piktnaudžiavimo atvejus ir surinkti statistinę informaciją apie svetainės naudojimą. Ši statistinė informacija nėra renkama konkretiems sistemos vartotojams identifikuoti.

Vaikai
Nerenkame jokios asmeninės informacijos iš vaikų iki 16 metų amžiaus. Jei esate jaunesnis nei 16 metų, prašome neteikti jokios asmeninės informacijos per mūsų Svetainę ar Paslaugą. Mes skatiname tėvus ir teisėtus globėjus stebėti jų vaikų naudojimąsi internetu ir padėti įgyvendinti šią Politiką, nurodant savo vaikams niekada neteikti asmeninės informacijos per mūsų Svetainę ar Paslaugą be jų sutikimo. Susisiekite su mumis, jei turite pagrindo manyti, kad vaikas iki 16 metų teikia mums savo asmeninę informaciją per mūsų Svetainę ar Paslaugą.

Slapukai
Svetainė nenaudoja ir nerenka „slapukų“.

Reklama
Galime rodyti internetines reklamas ir dalintis suvestine ir asmens neidentifikuojančia klientų informacija. Šią informaciją renkame registracijos proceso metu arba per internetines apklausas ir reklamines akcijas. Mes nesidaliname asmenį identifikuojančia klientų informacija su reklamuotojais. Kai kuriais atvejais mes galime naudoti suvestinę ir asmens neidentifikuojančią informaciją, kad reklama būtų pritaikyta tikslinei auditorijai.

Informacijos atskleidimas trečiosioms šalims
Neparduodame, nekeičiame ir jokiu kitu būdu neteikiame jūsų Asmeninės informacijos trečiosioms šalims iš anksto nepranešę apie tai vartotojams. Tai neapima Svetainės prieglobos (angl. hosting) partnerių ir kitų šalių, kurios padeda mums administruoti Svetainę, atlikti mūsų veiklą ar aptarnauti mūsų vartotojus šioms šalims sutikus laikyti šią informaciją konfidencialia. Pirmiau nurodytais tikslais asmeniniai duomenys gali būti perkelti į Jungtines Amerikos Valstijas (toliau – JAV) ir tokiu atveju gali būti, kad JAV vyriausybinės institucijos gali naudotis tokiais asmeniniais duomenimis. Taip pat galime atskleisti informaciją, jei to reikalaujama įstatymų numatyta tvarka, įgyvendinant mūsų Svetainės politiką arba siekiant apsaugoti mūsų ar kitų teises, nuosavybę ar saugumą.
Atskleisime bet kokią surinktą, naudotą ar gautą informaciją, jei to reikalaujama arba leidžiama įstatymų numatyta tvarka, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijų reikalavimu, ir kai tikime, kad atskleidimas yra būtinas mūsų teisėms, jūsų saugumui ar kitų žmonių saugumui apsaugoti, sukčiavimo atvejams tirti ar valstybinių institucijų prašymams patenkinti.

Nuorodos į kitas svetaines
Mūsų Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines, kurios mums nepriklauso ar kurių neadministruojame. Atkreipkite dėmesį, kad mes neprisiimame atsakomybės už tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politiką. Atkreipkite dėmesį, kada esate nukreipiami iš mūsų Svetainės į kitas svetaines, todėl perskaitykite kiekvienos svetainės, kurioje gali būti renkama asmeninė informacija, privatumo politiką.

Informacijos saugumas
Saugome jūsų pateiktą informaciją kompiuterių serveriuose kontroliuojamoje ir saugioje aplinkoje, apsaugotoje nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar duomenų atskleidimo. Imamės reikiamų administracinių, techninių ir fizinių saugumo priemonių siekdami apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, keitimo ir asmeninės informacijos, kurią saugome, atskleidimo. Jūsų asmeninė informacija laikoma saugiame tinkle ir yra prieinama tik ribotam asmenų skaičiui, kurie turi specialias teises naudotis tokiomis sistemomis ir privalo laikyti šią informaciją konfidencialia.
Todėl mums stengiantis apsaugoti jūsų asmeninę informaciją, jūs pripažįstate, kad
– yra saugumo ir privatumo apribojimų internete, kurie nuo mūsų nepriklauso,
– negalima užtikrinti visos informacijos ir duomenų, kuriais keičiamasi tarp jūsų ir mūsų interneto svetainės, saugumo, vientisumo ir privatumo ir nepaisant visų pastangų, bet kokia tokia informacija ir duomenys gali būti neteisėtai peržiūrėti ar pakeisti trečiosios šalies.

Duomenų saugumo pažeidimas
Tuo atveju, jei sužinome, jog interneto svetainės saugumas buvo pažeistas arba asmeninė vartotojų informacija buvo atskleista nesusijusioms trečiosioms šalims dėl išorinės veiklos, įskaitant (bet neapsiribojant) saugumo atakų ar sukčiavimo atvejus, mes pasiliekame teisę imtis reikiamų priemonių, įskaitant (bet neapsiribojant) tyrimus ir ataskaitas, taip pat teisėsaugos institucijų informavimą ir bendradarbiavimą su jomis. Duomenų saugumo pažeidimo atveju stengiamės informuoti paveiktus asmenis, jei manome, kad dėl pažeidimo vartotojas gali patirti žalą, arba jei informavimas būtinas įstatymų nustatyta tvarka. Tokiu atveju paskelbsime pranešimą Svetainėje, susisieksime su jumis el. paštu, telefonu arba paštu.
Jeigu manote, kad su jumis susijęs duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Pakeitimai ir papildymai
Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šią Politiką Svetainės ar Paslaugų atžvilgiu. Pakeitimai įsigalioja paskelbus atnaujintą šios Politikos versiją Svetainėje. Patalpinę atnaujintą versiją pakeisime puslapio apačioje nurodytą atnaujinimo datą. Tolesnis Svetainės naudojimas po tokių pakeitimų reiškia, kad su jais sutinkate. Norėdami gauti daugiau informacijos, nedvejodami siųskite savo klausimus užpildę užklausą el. paštu: info@capitalica.lt.

Politikos priėmimas
Patvirtinate, kad perskaitėte šią Politiką ir sutinkate su visomis jos sąlygomis. Sutinkate laikytis šios Politikos naudodamiesi Svetaine ar jos Paslaugomis. Jei nesutinkate laikytis šios Politikos sąlygų, neturite teisės naudoti arba gauti prieigą prie šios Svetainės ir jos Paslaugų.

Susisiekite su mumis
Jei turite klausimų dėl šios Politikos, susisiekite su mumis bet kuriuo Jums patogiu būdu:
El. paštu: info@capitalica.lt

Paštu: Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva.Telefonu: +370 612 30260

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022.01.28